LEARNING BY ​ SPEAKING

Download Speakingo English learning app for your mobile phone
or learn online at your desktop computer.
Choose your language and learn English by speaking!

try for free:

LEARNING English by SPEAKING

Speaking English can be fun!

Conversations

Talk to your phone or computer like to a teacher

All levels

All CEFR levels from beginner A1 to C2

native speaker

Listen to a native speaker and answer questions

dictation

Check your spelling online on dictation exercises

Test

Check your English level on progress tests

Learn 24/7

Learn English when you want: 24 hours a day, 7 days a week!

republic-of-poland
russia
spain

Koniec z zakuwaniem gramatycznych regułek i suchych list słówek! Dziecko po prostu słucha i zaczyna mówić – tak i Ty możesz teraz nauczyć się angielskiego!

Nauka polega na rozmawianiu całymi, poprawnymi zdaniami z komputerem lub telefonem, który zadaje Ci pytania odpowiednie dla Twojego poziomu zaawansowania.  A potem zamieniacie się rolami. Speakingo rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia –  i nigdy nie traci cierpliwości ani nie odwołuje zajęć!

Dzięki takiej nauce języka angielskiego w 100% opartej na rozmowie nie znajdziesz się w sytuacji, w której wiesz co i jak chcesz powiedzieć, ale słowa nie chcą przejść Ci przez gardło – po prostu poprawnie powiesz to co chcesz powiedzieć!

Zapytaj Anglika co to tryby warunkowe czy mowa zależna, to wzruszy jedynie ramionami. Na kursie języka angielskiego online Speakingo rozmawiając podświadomie jak dziecko naturalnie przyswajasz całą angielską gramatykę zawartą w metodyce kursu, jak również 2000 najpopularniejszych słów, których znajomość pozwala zrozumieć aż 90% konwersacji.

A Ty oglądasz śliczne zdjęcia,  słuchasz aksamitnego głosu native speakera i tylko” sobie rozmawiasz, a angielski sam wchodzi Ci do głowy!

To nie tylko niezwykle skuteczna, ale również zwyczajnie przyjemna metoda nauki języka angielskiego!

Więcej informacji znajdziesz na polskiej wersji strony kursu języka angielskiego online Speakingo.

Хватит зубрить правила грамматики! Ребёнок не изучает грамматику, просто начинает говорить. В Speakingo ты разговариваешь с компьютером как с самым лучшим учителем!
Английский SPEAKINGO – это курс английского языка, основанный на Непосредственном Методе и соединяющий практический опыт изучения иностранных языков с достижениями современных технологий распознавания речи.
Обучение состоит в разговоре целыми фразами с компьютером или телефоном, который голосом нэйтив спикера задает вопросы и распознает то, что ты ему отвечаешь.
Благодаря обучению посредством разговора ты не окажешься в ситуации, когда знаешь, что сказать, но не находишь слов. Обучение посредством разговора позволяет разговаривать бегло, благодаря привычке, а не при посредничестве сухих школьных правил.
Спроси у англичанина, что такое сослагательное наклонение или косвенная речь, и он только пожмет плечами. В Speakingo, разговаривая подсознательно, как ребенок, естественным образом усваиваешь верную грамматику.

¡Basta con memorizar las reglas gramaticales! Un niño no aprende gramática, simplemente empieza a hablar. ¡En Speakingo hablas con el ordenador como con el mejor maestro!
El inglés SPEAKINGO es un curso de inglés fijado en un Método Directo, que une la experiencia práctica de enseñar idiomas extranjeros con los logros de la tecnología moderna de reconocimiento de habla.

En el aprendizaje se trata de hablar usando las frases completas con el ordenador o teléfono, que con la voz de un hablante nativo te hace preguntas y reconoce lo que le respondes.

Gracias al aprendizaje a través de hablar no te encontrarás en una situación en la que sabes qué y cómo lo quieres decir, pero no se te salen las palabras. Aprender a través de hablar te permite hablar con soltura gracias al hábito y no a una seca regla escolar.

Pregúntale a un inglés qué son las oraciones condicionales o estilo indirecto y va a encogerse de hombros. En Speakingo, hablando subconscientemente como un niño, asimilas la gramática correcta.

Try speakingo for free!

Register on the website or download the app to enjoy a supreme learning experience during our free trial period!

russia
Pусский
united-kingdom
angielski

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
blog o nauce języka angielskiego online